Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je pondělí 22. 10. 2018 (Sabina); oddělení pro dospělé 8–11 a 13–18 hodin, dětské oddělení 12–16.30 hodin
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Knihovna roku 2011

Městská knihovna Horažďovice byla i v letošním roce nominována na Cenu Ministerstva kultury – Knihovna roku 2011

Cena Knihovna roku 2011 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2011
v kategorii „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“

Regionální knihovna Karviná

Regionální knihovna Karviná
za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. Rekonstrukce ústřední budovy Regionální knihovny Karviná byla připravována od roku 2006 za podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V roce 2011 byla ukončena vlastní realizace, při které se stávající objekt knihovny propojil s nevyužívanou budovou základní školy. Ze spolupráce projektantů a knihovníků tak vznikly nové prostory umožňující značně rozšířit nabídku i o netradiční služby: multimediální studovnu, kinosál, literární salon i letní terasu s odpočinkovým prostorem. Regionální knihovna Karviná se stala výrazným komunitním centrem města i jeho blízkého okolí s maximálním dopadem na kvalitu života v regionu a umožňuje svým uživatelům bezbariérový přístup k informacím, vzdělání i aktivnímu odpočinku v nejširším smyslu slova.

www.rkka.cz

Tato knihovna získala zvláštní ocenění a diplom.


Městská knihovna Horažďovice
za ochotu pomáhat vychovávat z dětí z dětských domovů a mladých lidí čtenáře


Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
a poskytování funkcí špičkového knihovnického-informačního centra, sídlícího ve zrekonstruovaných historických prostorách


Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
za systematickou péči v oblasti p ráce s klienty s různými druhy handicapů


Městská knihovna v Kralovicích
za zpřístupnění rekonstruovaných prostor Městské knihovny


Městská knihovna v Blovicích
za zpřístupnění rekonstruovaných prostor Městské knihovny


Dagmar Honsnejmanová
vedoucí Knihovny U Mokřinky v obci Mokré
za zásluhy o zrekonstruování místní knihovny, která se stala centrem společenského života v obci a velkou rozmanitost pořádaných aktivit,


Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu. Sbírka map (12 000 kusů), shromážděná ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem, se řadí mezi několik velkých historických mapových sbírek ve střední Evropě, které se dochovaly v téměř původním stavu až do současnosti. Soubor zahrnuje v souladu s dobovým pojetím atlasu jak grafická vyobrazení měst a krajiny, tak jejich generalizovaná schematická znázornění – mapy. Samostatná webová prezentace sbírky podtrhuje její unikátní kompaktní charakter a odráží strukturu souboru navrženou přímo B. P. Mollem, která by v běžném on-line katalogu knihovny zcela zanikla. Díky digitalizaci celého souboru včetně rukopisných katalogů je umožněno propojení původních Mollových záznamů k mapám s jednotlivými díly.

mzk.cz

Tato knihovna získala cenu v Kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb


Městská knihovna Ostrov
za rekonstrukci barokní památky Palác princů za účelem provozování veřejné knihovny s moderními službami


Obec Ratíškovice – Obecní knihovna Ratíškovice
za estetickou zdařilou rekonstrukci interiéru knihovny, dovybavení centra veřejného internetu a kreativní činnost knihovny, především při práci s dětmi 

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2011 v kategorii „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“

 

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2011 v kategorii „Základní knihovna“

 

Ceny přidělené roku 2011

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 10. 2011 v 9:10