Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je neděle 24. 5. 2015 (Jana); všechna oddělení jsou zavřena,
Přihlášení:
Česko mluví o vzdělávání
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
Tátové čtou dětem 2015
Tátové čtou dětem 2015
kniha
19. 2. 2015

Letní literárně-dramatický seminář 2015

Pozvánka na tradiční Letní literárně-dramatický seminář, který pořádá spisovatelka Petra Braunová, je tu!

literárně-dramatický seminář 2015

Je ti 8–15 let?
Přemýšlíš, co budeš dělat o prázdninách?
Pojeď s námi na několik dnů do půvabného městečka Horažďovice.
Pojď si s námi hrát hru na divadlo.

Termín: 17.–25. července 2015
Cena: 3 000 Kč

Veřejné představení se koná na zámku v Horažďovicích 25. července 2015.

Více informací a přihlášky na adrese petrabraunova@seznam.cz.

Těším se na vás všechny. S úctou a láskou Petra Braunová
www.petrabraunova.cz

kniha
20. 5. 2015, Napsali o nás…, (jp), Klatovský deník

Zacvičí si podle starých Číňanů

Dopoledne nazvané "Baduan Jin" pořádá Oblastní charita Horažďovice. Půjde o cvičení sérií podle starých Číňanů. Akce začíná v 9 hodin ve 4. patře budovy oblastní charity


Text celého článku…

kniha
18. 5. 2015, Napsali o nás…, (jp), Klatovský deník

Budou kouzlit s papírem

Ve středu 20. května se v sále městské knihovny v Horažďovicích uskuteční zábavné dopoledne s názvem "Kouzlení s papírem". Pod vedením Heleny Poustkové budou od 10 hodin skládat origami.


Text celého článku…

kniha
14. 5. 2015, Napsali o nás…, (jp), Klatovský deník

V knihovně se pobaví historkami

Městská knihovna Horažďovice pořádá 27. května zábavné setkání s názvem "4. kopa zábavných historek". Příběhy bude tentokrát vykládat principál divadelního spolku Tyjátr Karel Šťastný. Místem konání je čtvrté patro oblastní charity Horažďovice. Začátek akce je v 15 hodin.


Text celého článku…

kniha
4. 5. 2015

4. kopa divadelních historek

Tentokrát s principálem „Tyjátru“ Karlem Šťastným.

 

27. května 2015 od 15.00 hod. v Oblastní charitě Horažďovice (4. patro)

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

otaznik
4. 5. 2015

Sbírej samolepky - otázka číslo 4

Jak se celým jménem jmenovali pánové, kteří vybudovali největší automobilku v Rakousku-Uhersku?

Na soutěžní odpovědi čekáme do 31. 5. 2015. Odpovídat můžete v dětském odd. knihovny nebo na email detske@knihovna.horazdovice.cz.

kniha
25. 4. 2015, Napsali o nás…, (dl), Klatovský deník, Fotografie z akce

V Horažďovicích besedovala herečka Ivanka Devátá

Senioři z Horažďovic měli opět možnost poznat další osobnost. Tentokrát Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu Seniorům Dokořán uspořádala v tamní oblastní charitě besedu s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.


Text celého článku…

kniha
25. 4. 2015, Napsali o nás…, (jp), Klatovský deník

V Horažďovicích si neobvykle zacvičí

Oblastní charita v Horažďovicích pořádá 4. května cvičení. Půjde o sérii cviků podle starých Číňanů. Akci pořádá Městská knihovna Horažďovice, začátek bude v 9 hodin ve čtvrtém patře budovy oblastní charity Horažďovice.


Text celého článku…

kniha
12. 4. 2015

Namaluj své kyberčuně

KyberčuněMěstská knihovna Horažďovice vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž

Namaluj své kyberčuně

Soutěžit mohou děti do 15 let, úkolem je namalovat nebo popsat, jak může vypadat počítačovaý vir, spam nebo jakékoliv jiné „kyberčuně“. Můžete použít libovolnou výtvarnou techniku, velikost obrázku musí být alespoň na formátu A4 (velký sešit). „Kyberčuně“ může být i vymodelované, ušité…

Uzávěrka je 30. 9. 2015.

kniha
27. 3. 2015, Napsali o nás…, Eva Marešová, Petra Tomešová, Horažďovický obzor

BŘEZEN – měsíc čtenářů

Také v letošním roce se naše knihovna zapojila do celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů.


Text celého článku…

kniha
27. 2. 2015, Napsali o nás…, Petra Tomešová, Horažďovický obzor

BŘEZEN – měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil letos šestý ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. Naše knihovna pro vás při této příležitosti připravila celou řadu akcí. Přehled najdete na poslední straně Horažďovického obzoru. Budeme se těšit na setkání s vámi buď v knihovně nebo na některé z připravovaných akcí, kde ani letos nebudou chybět přednášky, besedy, cvičení, čtení na pokračování, trénování paměti nebo večerní dobrodružství při Noci s Andersenem.


Text celého článku…

kniha
27. 2. 2015, Napsali o nás…, Horažďovický obzor

Noc s Andersenem

Byli jste někdy večer v knihovně? Myslíte si, že tam potmě ožívají pohádkové postavy? A jak se knížky ukládají ke spánku? To všechno můžete zjistit 27. 3. 2015 při Noci s Andersenem v Městské knihovně Horažďovice.                                                                                                   Na tuto akci se mohou do 13. 3. přihlásit děti ve věku 8 - 12 let, jednotlivci i kolektivy (např. školní třída, skautský oddíl… )


Text celého článku…

kniha
27. 2. 2015, Napsali o nás…, Eva Marešová, Horažďovický obzor

Přednášky městské knihovny

Správná životospráva, zdravý pohyb, pravidelná a pestrá strava, pitný režim, chřipka, virová onemocnění, infekce, úrazy, alergie… Tato témata, kromě jiných, byla součástí přednášky Mgr. Václava Jáchima, kterou 4. února pořádala horažďovická knihovna.


Text celého článku…

kniha
6. 2. 2015

Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu „Děti a čtení“

9. ročník celoroční soutěže
Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Každý účastník soutěže obdrží v knihovně od 1. 2. 2015 společně s první samolepkou i kartičku, na kterou si bude vylepovat samolepky získané:

  • za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v průběhu roku zveřejňovány v knihovně, na vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otázka jedna samolepka, max. 10 samolepek)
  • za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (jedna samolepka za účast v každé soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)
  • za články a příspěvky o knihovně do Horažďovického obzoru, do Klatovského deníku nebo na web knihovny
  • za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. pět samolepek)

Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na kartičce odevzdá nejpozději 20. 11. 2015 v dětském oddělení Městské knihovny Horažďovice.

Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají nejvyšší počet samolepek obdrží odměny, které budou předány koncem listopadu 2015. Upřesnění bude zveřejněno na těchto stránkách, v knihovně a na vývěsce knihovny.

kniha
12. 4. 2015

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS vyhlašuje ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice II. ročník soutěže pro dětské čtenáře.

Princip soutěže je velice jednoduchý

Každý zájemce o soutěž obdrží v knihovně průkazku s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček. Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Při návštěvě knihovny si musí dětský čtenář vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě. Rozumí se dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih při jedné návštěvě knihovny. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. Půjčí-li si jich více, z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček čtenáři odevzdají průkazku v knihovně. Na konci roku, kdy soutěž končí, odešle knihovna elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2016. (Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO a BZ).

Čtenář, který splní podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek.

kniha
30. 1. 2015, Napsali o nás…, Emilie Marková, Jiří Moravec, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Naše promoce

My, věkem zralí, duchem mladí účastníci Univerzity třetího věku při Městské knihovně


Text celého článku…

kniha
30. 1. 2015, Napsali o nás…, Vendulka Panušková, 4. B., ZŠ Komenského, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Petra Braunová

Byli jsme v knihovně na besedě se spisovatelkou Petrou Braunovou. Ukázala nám tam svoji novou knihu, která se jmenuje Nela Malá, co nechtěla být malá. Já osobně jsem už od Petry Braunové přečetla tyto knížky: Rošťák Oliver, Ztraceni v čase, Tramvaj plná strašidel, Ema a kouzelná kniha. Nejvíce se mi líbila knížka Ztraceni v čase. Doufám, že Petra Braunová bude psát ještě mnoho let, poněvadž její knížky jsou dobrodružné, pěkné a poučné zároveň. A už se moc těším, až si přečtu její novou knihu o Nele Malé, co nechtěla být malá.


Text celého článku…

kniha
30. 1. 2015, Napsali o nás…, Petra Tomešová, Horažďovický obzor

Jan Kačer v Horažďovicích

Všichni, kterým je blízké filmové a divadelní umění, zavítali 11. prosince do Oblastní charity Horažďovice. Městská knihovna zde pořádala besedu se známým hercem a režisérem Janem Kačerem. Náš host nejen že hrál v řadě televizních filmů a inscenací, ale především působil v mnoha českých a moravských divadlech. Besedu jsme nazvali podle jedné z knih, které je pan Kačer autorem - „K přátelům“.


Text celého článku…

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 30. 4. 2015 v 16:04