Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je neděle 23. 7. 2017 (Libor); všechna oddělení jsou zavřena,
Přihlášení:
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
deskovky 2017
kniha
5. 6. 2017

Změna výpůjční doby od 3. 7. do 1. 9. 2017

Oddělení pro dospělé:

Po 8.00–11.00 12.00–18.00
St 8.00–11.00 12.00–16.00
8.00–11.00 12.00–16.00

Oddělení pro děti:

Po 8.00–11.00 12.00–16.30
St 8.00–11.00 12.00–15.00
8.00–11.00 12.00–15.00

V době od 24. 7. do 4. 8. 2017 je zavřeno!

kniha
1. 7. 2017

Sbírej samolepky - otázka číslo 6

Kdo byl autorem knihy Záhada hlavolamu. Jak vypadal a co ukrýval hlavolam?

Na prázdninové otázky můžete odpovídat do 31. 8. 2017 v dětském odd. knihovny nebo na email detske@knihovna.horazdovice.cz.

kniha
30. 6. 2017, Napsali o nás…, Petra Tomešová, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Zmizelé Pošumaví

Všem, kteří mají rádi krásnou šumavu, ale i šumavské podhůří, bylo určeno setkání se spoluautorem knihy Pošumaví z ediční řady Zmizelé Čechy panem PhDr. Janem Lhotákem. Své vyprávění doplňoval pan Lhoták promítáním fotografií, které najdeme v již zmiňované knize, ale i těch, které se do ní už nevešly.


Text celého článku…

kniha
30. 6. 2017, Napsali o nás…, Eva Lišáková, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Skoro 3000 let v autobusu

… Ne, tak dlouho autobusy nejezdí, ale asi tolik let dohromady je nám, účastníkům "školního" výletu, které vezl ve čtvrtek 18. 5. do Třeboně. Horažďovičtí a chanovičtí absolventi Univerzity 3. věku již tradičně vyjíždějí 2x ročně (po ukončení semestru) na poznávací akci spojenou s rozdáním "vysvědčení" - Pamětního listu.


Text celého článku…

kniha
30. 6. 2017, Napsali o nás…, Eva Marešová, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Z prvňáčků už jsou čtenáři

Ve čtvrtek 8. 6. se velký sál muzea a nádvoří horažďovického zámku zaplnily žáky prvních tříd místních ZŠ. Čekalo na ně slavnostní pasování na čtenáře. Děti se pobavily při předstvení Divadla Bořivoj "Rytíř". Naučily se při něm některé zásady společenského chování v různých historických obdobích, vyzkoušely si středověká řemesla a zatančilly si zásnubní rytířský tanec. Malí rytíři si odnesli čtenářský řád s logem projektu Děti a čtení, z rukou vedoucí knihovny Lenky šimonové knihu Lapálie v Lampálii napsanou pro účastníky projektu SKIP "Už jsem čtenář- Knížka peo prvňáčka" a drobné dárky od našich sponzorů. Mezitím byl pro malé čtenáře připraven na panelech na nádvoří zámku komiks Horažďovice-Perla Otavy a pracovní listy s úkoly. Při jejich plnění pomohly dětem naše dobrovolnice, kterým bychom tímto chtěli poděkovat za pomoc.


Text celého článku…

kniha
30. 6. 2017, Napsali o nás…, Horažďovický obzor, Fotografie vítězných prací

Vyhodnocení soutěže Duhový svět

Výtvarné soutěže se zúčastnilo 37 dětí a jeden kolektiv se 40 soutěžními pracemi. Kolektivní práce: MŠ Loretská ul., třída Hvězdičky (2 soutěžní práce)


Text celého článku…

kniha
19. 6. 2017

Vyhodnocení soutěže Duhový svět

Výtvarné soutěže se zúčastnilo 37 dětí a jeden kolektiv, se 40 soutěžními pracemi.

Kolektivní práce: MŠ Loretská ul. třída Hvězdičky (dvě soutěžní práce)

Děti do 6 let 1. Tína Dolejšová
Míša Kropáčková
2. Viktor Toninger
Pipi Vanžurová
3. Toník Šuba
Lucie Vondrysková
Děti 6–10 let 1. Eliška Ledvinová
Jindra Šlechta
2. Jan Ledvina
3. Magdalena Toningerová

Soutěžní práce si můžete prohlédnout na dětském oddělení knihovny.

kniha
5. 6. 2017

Zaostřeno na toleranci

Zaostřeno na toleranci

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu Děti a čtení 2017 výtvarnou, literární a fotografickou soutěž pro děti do 15 let Zaostřeno na toleranci.

Co je tolerance? Co můžeme tolerovat a co ne?

Jak si představujete nebo vidíte téma tolerance ve svém okolí, ve své třídě nebo škole?

Můžete psát, kreslit, vymyslet komiks, fotografovat. Podrobnosti v knihovně, na webu a na vývěsce knihovny.

Uzávěrka: 11. 11. 2017

Vyhodnocení koncem listopadu 2017. Upřesnění bude včas zveřejněno.

kniha
10. 2. 2017

Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu „Děti a čtení“

11. ročník celoroční soutěže
Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Každý účastník soutěže obdrží v knihovně od 1. 2. 2017 společně s první samolepkou i kartičku, na kterou si bude vylepovat samolepky získané:

  • za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v průběhu roku zveřejňovány v knihovně, na vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otázka jedna samolepka, max. 10 samolepek)
  • za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (jedna samolepka za účast v každé soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)
  • za články a příspěvky o knihovně do Horažďovického obzoru, do Klatovského deníku nebo na web knihovny
  • za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. pět samolepek)

Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na kartičce odevzdá nejpozději 18. 11. 2017 v dětském oddělení Městské knihovny Horažďovice.

Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají nejvyšší počet samolepek obdrží odměny, které budou předány koncem listopadu 2017. Upřesnění bude zveřejněno na těchto stránkách, v knihovně a na vývěsce knihovny.

kniha
15. 3. 2017

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

plakát ZOO

Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z. s., vyhlašují ve spolupráci s městskou knihovnou IV. Ročník soutěže pro dětské čtenáře.

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Tentokrát vyhlášené na počest narození druhého mláděte nosorožce indického v plzeňské zoo.

Princip soutěže je velice jednoduchý

Každý zájemce o soutěž obdrží v knihovně průkazku s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček. Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Při návštěvě knihovny si musí dětský čtenář vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě. (Rozumí se dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih při jedné návštěvě knihovny. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň 1 však musí být o přírodě. Půjčí-li si jich více, z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.)

Po splnění stanoveného počtu výpůjček čtenáři odevzdají průkazku v knihovně. Na konci roku, kdy soutěž končí, odešle knihovna elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2017. (Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO a BZ).

Čtenář, který splní podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 1. 6. 2017 v 21:06