Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je středa 25. 5. 2016 (Viola); oddělení pro dospělé 8–12 a 13–18 hodin, dětské oddělení 12–16.30 hodin
Přihlášení:
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
Noc s Andersenem 2016
Deskové hry 2016
kniha
23. 5. 2016, Napsali o nás…, Barbora Zoubková, Klatovský deník, Fotografie z akce

Děvčata si užila večer plný zábavy

Knihovna v Horažďovicích si v pátek pro děti přichystala akci známou jako Noc s Andersenem. V jiných knihovnách na Klatovsku už ji sice děti zažily dříve, ale horažďovická knihovna musela akci kvůli technickým důvodům přesunout. „Na děti čekalo mnoho zábavných her, a jelikož se letos slaví 700 let od narození Karla IV., byly hry na historická témata," řekla Deníku knihovnice Eva Marešová s tím, že se přihlásilo třináct dětí a všechno to byly dívky. „Na historických památkách ve městě plnily různé úkoly a postupně luštily rébus, což byl název knížky, kterou poté měly za úkol naleznout v regálech knihovny," doplnila Marešová. Jednou z dívek byla jedenáctiletá Kateřina Chladová z Horažďovic. „Na této akci jsem byla už loni a moc se mi to líbilo. Jsem tady s kamarádkami Eliškou a Nelčou," svěřila se Katka. Na začátku akce dívky psaly dopis Karlu IV., kde popsaly, co by si přály v Horažďovicích změnit. Přály si například cukrárnu, opravu kostela, ale i dokončení oprav horažďovického náměstí a mnoho dalšího.


Text celého článku…

kniha
29. 4. 2016, Napsali o nás…, Eva Marešová, Klatovský deník, Fotografie ze akce

Knihovna připravila dětem jarní nadílku

Březen, měsíc čtenářů vy­vrcholil v Městské knihovně Horažďovice představením z cyklu LiStOVáNí „Můj pří­běh: 9,58“. Lukáš Hejlík a Alan Novotný zabrousili do sportovní literatury a ži­votopisu a představili dě­tem ze ZŠ Komenského stejnojmennou knihu o známém atletovi Usainu Boltovi. Diváci se při netra­dičním představení výborně bavili a doufáme, že si s chutí přečtou nejenom tuto knihu.


Text celého článku…

kniha
21. 4. 2016

Procházka dějinami

Přednášku Václava Trčky na téma Karel Němec a dějiny Horažďovic.

25. května 2016 od 14.00 hod. v oblastní charitě (4. patro)

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

kniha
1. 5. 2016

Sbírej samolepky - otázka číslo 4

Ve kterém roce byla vydána kniha „Dějiny města Horažďovic“ a kdo byl autorem?

Odpovědi na soutěžní otázku čekáme do 31. 5. 2016. Odpovídat můžete v dětském odd. knihovny nebo na email detske@knihovna.horazdovice.cz.

kniha
28. 4. 2016

Vyhodnocení soutěže Ve službách krále

Soutěže se zúčastnilo 88 dětí a 3 kolektivy, odevzdáno bylo 97 výtvarných a 7 literárních prací. Práce byly vyhodnoceny odbornou porotou podle věkových kategorií.

Děti do 6 let
1. Jindřich Šlechta
2. Laura Klečková
Kateřina Behenská
3. Daník Chaloupka
Terezka Stránská
6–10 let
1. Eliška Rýdlová
Steinberger David
2. Pavlína Buriánková
3. Veronika Švambergová
Justin Červeňák
10–15 let
1. Aneta Kopalová
2. Nick Vondryska a Šimon Kovářík
Anna Králová
3. Lucie Sluková
Daniel Špeta
Kolektivní práce
1. 2. B ZŠ Blatenská
2. 2. A ZŠ Komenského
3. Anetka Pajerová, Michal Barborka a Kája Šmrha
Michal Barborka, Sofie Simičová, Natálka Těžká, Natálka Mašková a Anetka Pajerová
Literární práce
1. Pavlína Purschová
2. 5. A ZŠ Blatenská

Za největší počet výtvarných i literárních prací: Šárka Darvašová.

kniha
3. 2. 2016

Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu „Děti a čtení“

10. ročník celoroční soutěže
Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Každý účastník soutěže obdrží v knihovně od 1. 2. 2016 společně s první samolepkou i kartičku, na kterou si bude vylepovat samolepky získané:

  • za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v průběhu roku zveřejňovány v knihovně, na vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otázka jedna samolepka, max. 10 samolepek)
  • za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (jedna samolepka za účast v každé soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)
  • za články a příspěvky o knihovně do Horažďovického obzoru, do Klatovského deníku nebo na web knihovny
  • za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. pět samolepek)

Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na kartičce odevzdá nejpozději 18. 11. 2016 v dětském oddělení Městské knihovny Horažďovice.

Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají nejvyšší počet samolepek obdrží odměny, které budou předány koncem listopadu 2016. Upřesnění bude zveřejněno na těchto stránkách, v knihovně a na vývěsce knihovny.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 16. 4. 2016 v 11:04