Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je pátek 28. 8. 2015 (Augustýn); oddělení pro dospělé 8–12 a 13–16 hodin, dětské oddělení 8–11 hodin
Přihlášení:
Česko mluví o vzdělávání
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
Letní literárně-dramatický seminář 2015
kniha
9. 6. 2015

Změna výpůjční doby o prázdninách

Upozorňujeme na změnu půjčovní doby v období prázdnin!

Oddělení pro dospělé:

Po 8.00–12.00 13.00–18.00
St 8.00–12.00 13.00–16.00
8.00–12.00 13.00–16.00

Oddělení pro děti:

Po 8.00–11.00 12.00–16.30
St 8.00–11.00 12.00–15.00
8.00–11.00 12.00–14.00

3.–14. 8. ZAVŘENO

otaznik
31. 7. 2015

Sbírej samolepky - otázka číslo 7

Jaký vynález patří ke jménu Josef Ressel?

Na soutěžní odpovědi na prázdninové otázky č. 6 a 7 čekáme do 4. 9. 2015. Odpovídat můžete v dětském odd. knihovny nebo na email detske@knihovna.horazdovice.cz.

kniha
17. 7. 2015, Napsali o nás…, (dl), Klatovský deník, Fotografie z akce

V knihovně se lidé nenudí ani v létě

S PŘÍCHODEM léta pořádá Městská knihovna Horažďovice zajímavé akce pro své čtenáře a návštěvníky. Žáci tamní ZŠ Komenského si připomněli 600. výročí upálení mistra Jana Husa při pořadu Markéty Čekanové s názvem: „Život a smrt mistra Jana aneb Lid veselý, doba zlá". „Povídání bylo dokresleno dobovými písněmi v podání Aleny Kozákové. Další den pokračoval oblíbený cyklus „Toulky městem" procházkou na Svatou Annu. Cestou podal Václav Trčka účastníkům inf ormace a zajímavostí o místech, která jsme míjeli. U kaple už na nás čekal Jindřich Šlechta s vyprávěním o historii kaple sv. Anny a lázních, které bývaly známé v širokém okolí. Toulky jsme zakončili v lokalitě „Kozlovská stráň" - chráněném území nad pravým břehem řeky Otavy. Přírodní památka ochraňuje širokolisté suché trávníky a teplomilné křoviny na vápencovém podloží s výskytem významných a chráněných druhů rostlin a hmy­zu. Oblast je současně evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000," infor­movala pracovnice knihovny Eva Marešová. Akce se konaly v rámci projektů Děti a čtení a Seniorům dokořán.


Text celého článku…

otaznik
1. 7. 2015

Sbírej samolepky - otázka číslo 6

Co znamenala zkratka ČKD?

Na soutěžní odpovědi čekáme do 31. 8. 2015. Odpovídat můžete v dětském odd. knihovny nebo na email detske@knihovna.horazdovice.cz.

kniha
12. 4. 2015

Namaluj své kyberčuně

KyberčuněMěstská knihovna Horažďovice vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž

Namaluj své kyberčuně

Soutěžit mohou děti do 15 let, úkolem je namalovat nebo popsat, jak může vypadat počítačovaý vir, spam nebo jakékoliv jiné „kyberčuně“. Můžete použít libovolnou výtvarnou techniku, velikost obrázku musí být alespoň na formátu A4 (velký sešit). „Kyberčuně“ může být i vymodelované, ušité…

Uzávěrka je 30. 9. 2015.

kniha
6. 2. 2015

Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu „Děti a čtení“

9. ročník celoroční soutěže
Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Každý účastník soutěže obdrží v knihovně od 1. 2. 2015 společně s první samolepkou i kartičku, na kterou si bude vylepovat samolepky získané:

  • za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v průběhu roku zveřejňovány v knihovně, na vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otázka jedna samolepka, max. 10 samolepek)
  • za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (jedna samolepka za účast v každé soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)
  • za články a příspěvky o knihovně do Horažďovického obzoru, do Klatovského deníku nebo na web knihovny
  • za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. pět samolepek)

Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na kartičce odevzdá nejpozději 20. 11. 2015 v dětském oddělení Městské knihovny Horažďovice.

Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají nejvyšší počet samolepek obdrží odměny, které budou předány koncem listopadu 2015. Upřesnění bude zveřejněno na těchto stránkách, v knihovně a na vývěsce knihovny.

kniha
12. 4. 2015

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS vyhlašuje ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice II. ročník soutěže pro dětské čtenáře.

Princip soutěže je velice jednoduchý

Každý zájemce o soutěž obdrží v knihovně průkazku s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček. Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Při návštěvě knihovny si musí dětský čtenář vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě. Rozumí se dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih při jedné návštěvě knihovny. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. Půjčí-li si jich více, z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček čtenáři odevzdají průkazku v knihovně. Na konci roku, kdy soutěž končí, odešle knihovna elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2016. (Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO a BZ).

Čtenář, který splní podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 27. 7. 2015 v 20:07