Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je neděle 19. 4. 2015 (Rostislav); všechna oddělení jsou zavřena,
Přihlášení:
Česko mluví o vzdělávání
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
kniha
2. 4. 2015

Koukám se okolo

Ivanka DevátáZveme vás na besedu s oblíbenou herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.

22. dubna 2015 od 16.00 hod. v Oblastní charitě (jídelna v přízemí)

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

kniha
19. 2. 2015

Letní literárně-dramatický seminář 2015

Pozvánka na tradiční Letní literárně-dramatický seminář, který pořádá spisovatelka Petra Braunová, je tu!

literárně-dramatický seminář 2015

Je ti 8–15 let?
Přemýšlíš, co budeš dělat o prázdninách?
Pojeď s námi na několik dnů do půvabného městečka Horažďovice.
Pojď si s námi hrát hru na divadlo.

Termín: 17.–25. července 2015
Cena: 3 000 Kč

Veřejné představení se koná na zámku v Horažďovicích 25. července 2015.

Více informací a přihlášky na adrese petrabraunova@seznam.cz.

Těším se na vás všechny. S úctou a láskou Petra Braunová
www.petrabraunova.cz

kniha
2. 4. 2015

Hrátky s pamětí

Trénování paměti pomocí kvízů, testů, mnemotechnických pomůcek, které udrží váš mozek v kondici.
Přijďte mezi nás!

27. dubna 2015 od 15.00 hod. v sále knihovny
Nezapomeňte na brýle!

Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“.

otaznik
2. 4. 2015

Sbírej samolepky - otázka číslo 3

6. 2. 1905 se narodil herec, spisovatel, autor scénářů pro divadlo i film Jan Werich. Znáš alespoň jednu filmovou pohádku natočenou podle jeho námětu?

Na soutěžní odpovědi čekáme do 30. 4. 2015. Odpovídat můžete v dětském odd. knihovny nebo na email detske@knihovna.horazdovice.cz.

kniha
12. 4. 2015

Namaluj své kyberčuně

KyberčuněMěstská knihovna Horažďovice vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž

Namaluj své kyberčuně

Soutěžit mohou děti do 15 let, úkolem je namalovat nebo popsat, jak může vypadat počítačovaý vir, spam nebo jakékoliv jiné „kyberčuně“. Můžete použít libovolnou výtvarnou techniku, velikost obrázku musí být alespoň na formátu A4 (velký sešit). „Kyberčuně“ může být i vymodelované, ušité…

Uzávěrka je 30. 9. 2015.

kniha
2. 4. 2015, Napsali o nás…, (jp), Klatovský deník

Knihovna v Horažďovicích vyhlásila soutěž "Namaluj své kyberčuně

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž na téma "Namaluj své kyberčuně". Soutěž je určena dětem do patnácti let. Tématem je ztvárnění internetem přenášeného viru, spamu apod., a to bez omezení technik ztvárnění (malba, koláž, text aj.). Uzávěrka přihlášek do soutěže bude 30. září 2015.


Text celého článku…

kniha
30. 3. 2015, Napsali o nás…, Daniela Loudová, Klatovský deník, Fotografie z akce

Děti spaly v knihovnách

Někde se Noc s Andersenem na Klatovsku konala poprvé, jinde už opakovaně


Text celého článku…

kniha
27. 3. 2015, Napsali o nás…, Zdeněk Lomička, web, Fotografie z akce

Básnička z Noci s Andersenem

Když je někdo ještě malé škvrně,


Text celého článku…

kniha
12. 3. 2015, Napsali o nás…, Eva Marešová, Klatovský deník, Fotografie z akce

Děti si povídaly se spisovatelkou

MĚSTSKÁ knihovna Horažďovice se připojila k celostátní akci „Bře­zen - měsíc čtenářů". „Pro naše čtenáře a návštěvníky všech věko­vých kategorií jsme připravili celou řadu zajímavých akcí. V týdnu od 2. do 6. března se děti v mateřských školách těšily před spaním na své „pohádkové čtecí babičky", které jim tentokrát četly z knihy Miloše Kratochvíla Fanfárie. Čtení na po­kračování z knih herečky a spiso­vatelky Ivanky Deváté se koná v oblastní charitě. Žáci 3. a 4. tříd základních škol přivítali ilustrátorku a spisovatelku Renátu Fučí­kovou. Představila jim svou knihu Jakub a hvězdy, ve které vypráví dětem o nebi a o jednotlivých sou­hvězdích prostřednictvím bájí a příběhů z různých dob a míst. Krásné a moudré příběhy, které autorce našeptaly hvězdy, prová­zejí čtenáře celým rokem tak, jak se souhvězdí postupně objevují na noční obloze. Děti si mohly pro­hlédnout i další její knihy, za které získala několikrát Zlatou stuhu a další ocenění," uvedla Eva Marešo­vá z horažďovické knihovny. Do konce března čeká na tamní čtená­ře ještě několik akcí. Vyvrcholením pro dětské čtenáře bude 27. března Noc s Andersenem, 28. března od 12 hodin je v sále knihovny připra­veno ve spolupráci se sdružením GOADA zážitkové odpoledne pro celou rodinu „Hrajeme si v každém věku". Akce jsou pořádány v rámci projektů Děti a čtení a Seniorům Dokořán.


Text celého článku…

kniha
14. 2. 2015, Napsali o nás…, (dl), Klatovský deník, Fotografie z akce

Senioři se učili na přednášce Václava Jáchima

Správná životospráva, zdravý pohyb, pravidelná a pestrá strava, pitný režim, chřipka, virová onemocnění, infekce, úrazy a alergie. To je pouze část toho, co bylo součástí přednášky Václava Jáchima, kterou pořádala horažďovická knihovna v tamní oblastní charitě v rámci projektu Seniorům dokořán.


Text celého článku…

kniha
6. 2. 2015

Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu „Děti a čtení“

9. ročník celoroční soutěže
Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Každý účastník soutěže obdrží v knihovně od 1. 2. 2015 společně s první samolepkou i kartičku, na kterou si bude vylepovat samolepky získané:

  • za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v průběhu roku zveřejňovány v knihovně, na vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otázka jedna samolepka, max. 10 samolepek)
  • za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (jedna samolepka za účast v každé soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)
  • za články a příspěvky o knihovně do Horažďovického obzoru, do Klatovského deníku nebo na web knihovny
  • za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. pět samolepek)

Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na kartičce odevzdá nejpozději 20. 11. 2015 v dětském oddělení Městské knihovny Horažďovice.

Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají nejvyšší počet samolepek obdrží odměny, které budou předány koncem listopadu 2015. Upřesnění bude zveřejněno na těchto stránkách, v knihovně a na vývěsce knihovny.

kniha
12. 4. 2015

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS vyhlašuje ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice II. ročník soutěže pro dětské čtenáře.

Princip soutěže je velice jednoduchý

Každý zájemce o soutěž obdrží v knihovně průkazku s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček. Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Při návštěvě knihovny si musí dětský čtenář vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě. Rozumí se dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih při jedné návštěvě knihovny. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. Půjčí-li si jich více, z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček čtenáři odevzdají průkazku v knihovně. Na konci roku, kdy soutěž končí, odešle knihovna elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2016. (Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO a BZ).

Čtenář, který splní podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 24. 3. 2015 v 19:03