Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je středa 22. 10. 2014 (Sabina); oddělení pro dospělé 8–12 a 13–18 hodin, dětské oddělení 12–16.30 hodin
Přihlášení:
Česko mluví o vzdělávání
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
vykricnik
17. 10. 2014

Upozornění

Ve dnech 22., 24. a 27. října 2014

BUDE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ (havárie otopného systému) UZAVŘENO

leto
17. 10. 2014

Cestujeme na internetu

Chcete se naučit, jak na internetu vyhledat užitečné webová stránky?

27. listopadu od 9.00 hod. v počítačové učebně Domu dětí a mládeže Horažďovice.

Přijďte mezi nás.

Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

kniha
17. 10. 2014

Extrémní podmínky

Přednáška Ing. Ladislava Siegera, CSc., který se zabývá výzkumem extrémních vlivů na člověka. Povídání o tom, že člověk vydrží dvakrát tolik, než co si myslí.

19. listopadu od 16.00 hod. v oblastní charitě (4. patro)

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Sieger

kniha
17. 10. 2014

K přátelům

Jan KačerZveme vás na besedu se známým hercem a režisérem Janem Kačerem.

12. listopadu od 16.00 hod. v oblastní charitě (jídelna v přízemí)

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

leto
17. 10. 2014

Tai-Czy Cigun a poklepová masáž

aneb cvičení s Romanou

10. a 24. listopadu od 9.00 hod. v oblastní charitě (4. patro)

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

leto
17. 10. 2014

S trochou nostalgie (podruhé)

Mirka KuntzmannováVaříme s Mirkou Kuntzmannovou

Přijďte 5. listopadu 2014 ve 14.00 hod. do oblastní charity (suterén).

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

kniha
17. 10. 2014

Baduan Jin

kresleny obrazekPřijďte si zacvičit sérii cviků podle starých Číňanů

3. listopadu 2014 od 9.00 hod. v oblastní charitě (4. patro)

Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“.

otaznik
1. 10. 2014

Otázka číslo 9

Kdo napsal a kdo ilustroval knihy „Knížka Ferdy Mravence“ a „Brouk Pytlík“?

Na soutěžní odpovědi čekáme do 31. 10. 2014. Odpovídat můžete v dětském odd. knihovny nebo na email detske@knihovna.horazdovice.cz.

leto
17. 9. 2014

Kouzlení s papírem

origamiSkládání modulární fotografie origami způsobem s Helenou Poustkovou.

22. října 2014 od 10.00 hod. v sále městské knihovny.

Pokud máte, přineste si šest fotografií (doporučené rozměry 10×15 cm nebo 12,5×17,5 cm). Nezapomeňte na brýle!

Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu Seniorům Dokořán.

kniha
29. 8. 2014, Napsali o nás…, Lenka Šimonová, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Karel Jaromír Erben by zíral

A nejen on. Jistě by byly překvapené i paní učitelky dětí, které letos přijely do Horažďovic na další letní literárně-dramatický seminář, který tu již pravidelně pořádá spisovatelka Petra Braunová. Sáhodlouhé básně děti vesměs velmi nerady recitují. Ale tu, kterou letos předvedly v zámeckém sále u příležitosti Jmenin města, se naučily s chutí. 


Text celého článku…

kniha
29. 8. 2014, Napsali o nás…, Hana Ferdová, Horažďovický obzor

VU3V – Dějiny oděvní kultury

 


Text celého článku…

kniha
29. 8. 2014, Napsali o nás…, Tomáš Hájek, Horažďovický obzor

Co všechno zařídí Městská knihovna Horažďovice?

 


Text celého článku…

kniha
27. 7. 2014, Napsali o nás…, Hana Ferdová, Horažďovický obzor

Gramotnost pro všechny

„Gramotnost pro všechny“ tato tři slova se stala mottem a současně výstižným názvem pro spolupráci 22 nadšených lidí pracujících v různě velkých veřejných knihovnách napříč celou Evropou. V týdnu od 9. do 13. června tohoto roku jsem se zúčastnila mezinárodního knihovnického workshopu ve švédské Botkyrce a zastupovala jsem zde Městskou knihovnu Horažďovice. Tuto zajímavou zkušenost mi umožnil projekt celoživotního vzdělávání Grundtvig a celý název akce zněl: Negramotnost dospělých a perspektivy druhého jazyka: vzhledem k spolupráci veřejných knihoven v Evropě.


Text celého článku…

kniha
27. 7. 2014, Napsali o nás…, Petra Tomešová, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Toulky městem – Rosenauerův mlýn

19. 6. uspořádala městská knihovna pro horažďovické seniory v pořadí již šesté Toulky městem. O tom, že si tyto akce získaly v našem městě velkou oblibu, svědčí stále rostoucí počet účastníků.  Velký úspěch měla květnová procházka s Václavem Trčkou, kdy jsme si prohlédli místní kostely.  Tentokrát jsme se však vydali na prohlídku Rosenauerova mlýna, kde se nám dostalo vřelého přivítání od Ing. Josefa Kotlaby, potomka Josefa Rosenauera, syna význačného vodohospodáře a lesního inženýra, který tento objekt zakoupil v roce 1807. Do té doby sloužil jako papírna. Na mlýn jej přeměňuje Josefův syn Petr Rosenauer v roce 1834.


Text celého článku…

kniha
27. 7. 2014, Napsali o nás…, Lenka Zábranská, Horažďovický obzor, Fotografie z akce

Pasování na čtenáře

„Čeká na nás spousta knih, chceme vědět, co je v nich.“ Tak zněl slib, který složili naši prvňáčci za pomoci pana starosty Mgr. Karla Zrůbka.


Text celého článku…

kniha
11. 7. 2014

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS vyhlašuje ve spolupráci s městskou knihovnou soutěž pro dětské čtenáře

Princip soutěže je velice jednoduchý

Každý zájemce o soutěž obdrží v knihovně průkazku s deseti políčky na potvrzení deseti výpůjček. Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Při návštěvě knihovny si musí dětský čtenář vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě. (Rozumí se deset návštěv v knihovně, nikoliv deset vypůjčených knih při jedné návštěvě knihovny. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. Půjčí-li si jich více, z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.)

Po splnění stanoveného počtu výpůjček čtenáři odevzdají průkazku v knihovně. Na konci roku, kdy soutěž končí, odešle knihovna elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2015. (Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO a BZ).

Čtenář, který splní podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek.

kniha
10. 2. 2014

Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu „Děti a čtení“

8. ročník celoroční soutěže
Sbírej samolepky projektu „Děti a čtení“

Každý účastník soutěže obdrží v knihovně od 1. 2. 2014 společně s první samolepkou i kartičku, na kterou si bude vylepovat samolepky získané:

  • za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v průběhu roku zveřejňovány v knihovně, na vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otázka jedna samolepka, max. 10 samolepek)
  • za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (jedna samolepka za účast v každé soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)
  • za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. pět samolepek)
  • za články a příspěvky o knihovně na web knihovny

Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na kartičce odevzdá nejpozději 21. 11. 2014 na dětském odd. Městské knihovny Horažďovice.

Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají nejvyšší počet samolepek obdrží odměny, které budou předány při vyhodnocení soutěže 2. 12. 2014 na dětském oddělení knihovny.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 17. 10. 2014 v 7:10